BVL vignet voor de Wending!

Kinderen vormen een kwetsbare groep in het verkeer. Jaarlijks zijn in Nederland honderden kinderen betrokken bij verkeersongevallen. Meer dan een hele schoolklas laat daarbij het leven. Kinderen moeten daarom leren veilig aan het verkeer deel te nemen.
Om verkeersonderwijs op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er een keurmerk in het leven geroepen.
Het Label met het beeldmerk SEEF de Zebra toont aan dat onze school zich inzet voor verkeersonderwijs en verkeersveiligheid rond de school. Onze school heeft inmiddels het Bronzen Vignet behaald, wij zijn ons continu aan het verbeteren en zullen ook energie steken in de onderdelen die aandacht nodig hebben.