De kieskast!

In alle groepen op de Wending vind je een kieskast. Deze is gevuld met speel-leermaterialen die aansluiten bij de doelen die in een bepaald leerjaar voorkomen. Door het spelen met deze materialen wordt er nogmaals aandacht geschonken aan het lesdoel.
Naast het oefenen van taal, spelling- en rekenvaardigheden bevorderen deze spellen ook de sociale vaardigheden.

Kies een spellingcategorie en draai aan het rad, schrijven de andere groepsgenoten het woord goed?
Rekenen met oppervlakte en inhoud, scan de QR code om te kijken of je het goed hebt uitgerekend.
Een woordenschatspel en halli galli met woordsoorten.
Bingo met digitale en analoge klokken. Zoek de juiste klok en programmeer de blue-bot.