Een kijkje in groep 5b….

Afgelopen week stond in het teken van de Kinderboekenweek en natuurlijk hoort extra stil staan bij lezen en leesboeken er dan ook bij,

De kinderen brachten allemaal hun lievelingsleesboek mee naar school en mochten lezen op gekke plekken in de klas. Heerlijk even met je neus in een verhaal.

Tijdens de taalles hebben we de kinderen geleerd wat een “elfje” is en daarna hebben ze zelf allemaal hele mooie gedichtjes gemaakt als echte dichters in de dop.

Omdat het thema van de kinderboekenweek “beroepen” is, mochten we deze week ook een kijkje nemen in een echte ambulance, wat een glunderende snoeten!

We houden er van om lessen uit (werk)boeken af te wisselen met andere leer- en werkvormen. Op die manier hebben de kinderen soms helemaal niet door dat super hard aan het oefenen zijn. Zoals rekenen met de rekenspellen om het automatiseren van de sommen tot 20 goed te oefenen of een opdracht waarbij de taalopdrachten in circuit in de klas zijn opgehangen.

De wereldoriënterende vakken (geschiedenis, aardrijkskunde en natuur&techniek) zijn nieuw in groep 5, de werkboeken gaan vaak samen met begeleidende filmpjes en verhalen. Een hoofdstuk sluiten we uiteindelijk af met een toets waar ze thuis voor moeten leren.

We sloten de week af met een echte beroepenmarkt, waarin de kinderen met 3 beroepen konden kennis maken. Wat een enthousiaste kinderen.