Onderwijsinspectie op bezoek

Onlangs hebben twee onderwijsinspecteurs onze school bezocht en hebben op schoolniveau de volgende standaarden onderzocht:
– didactisch handelen
– kwaliteitszorg
– kwaliteitscultuur
– verantwoording en dialoog

In het gesprek met de directie en intern begeleiders is er voornamelijk gesproken over bovenstaande standaarden en hebben we de inspecteurs meegenomen in onze visie en onderwijs op de Wending. Tijdens de klassenbezoeken hebben onze leerkrachten laten zien hoe we expliciete directie instructie verzorgen, kinderen worden direct actief en verantwoordelijk gemaakt voor het eigen leerdoel van dat moment.

Gedurende de dag zagen de inspecteurs dat er een onderwijsaanbod wordt geboden waarbij voor kinderen de inspannende en de ontspannende momenten voldoende worden afgewisseld. Ze waren blij verrast met het aanbod spelend leren, kinderen mogen nog fijn spelen. Het handelend leren wat we vanaf groep 1-2 tot en met groep 8 toepassen (door gebruik te maken van de kieskast en de hoeken) is een mooie aanvulling op het vergroten van het eigenaarschap van onze kinderen.

Er zijn door de inspecteurs ook gesprekken gevoerd met ouders en met leerlingen en daarin kregen zij bevestigd wat ze al de hele dag gezien hadden.In het nagesprek met directie heeft Inspectie aangegeven de ingezette ontwikkeling en werkwijze getuigen van vertrouwen en zorgen voor een rijke leeromgeving voor zowel leerlingen als leerkrachten.

Aan het einde van het bezoek heeft inspectie met directie en MT lid van OBO (Mirjam Buster) een eindgesprek gehad waarbij zij hun bevindingen hebben gedeeld. Normaal ontvangen scholen bij een positief bezoek een voldoende voor de onderzoeksonderwerpen die gepland staan. Omdat beide inspecteurs zien dat de Wending meer dan voldoende onderwijs aanbiedt hebben ze ons op alle drie de onderzoeksgebieden een GOED gegeven. We zijn daar supertrots op!

Het team is superblij en trots op de mooie waardering en beoordeling van de onderwijsinspectie!