Kwaliteit

Kwaliteit is belangrijk in onze omgeving. In onze dynamische samenleving waarborgen we de kwaliteit van ons onderwijs.

We garanderen kwaliteitsverbetering door:
* Het implementeren van passende methodes
* Het blijven werken aan ons eigen vakmanschap
* Het effectief gebruik van een leerlingvolgsysteem
* Het ontwikkelen en uitvoeren van ons schooljaarplan
* Samen met alle 17 scholen van de Stichting OBO West-Brabant werken we met het kwaliteitssysteem
WMK (Werken Met Kwaliteit)

Iedere drie jaar vullen de ouders en de leerlingen uit de bovenbouw digitaal een enquete in waarbij de tevredenheid bevraagd wordt. Ook de onderwijsinspectie test en toetst de kwaliteit van ons onderwijs.
rapport onderwijsinspectie 2016
Onderwijsinspectie op bezoek. in september 2019
Oudertevredenheidspeiling 2019