Missie-Visie

Missie

“BASISONDERWIJS IN BEWEGING”

Ons basisonderwijs is altijd in beweging. Om optimaal te ontwikkelen is het een voorwaarde dat een kind zich veilig voelt. Om aan deze voorwaarde te voldoen, zorgen wij op school voor een balans tussen wel- bevinden en begeleiding. Waarbij wij tevens oog hebben voor de ontwikkelingen van onze maatschappij en ons onderwijs durven te vernieuwen.

Visie

“WIJ MAKEN ONDERWIJS SAMEN MET KIND, LEERKRACHT EN OUDER!”

Ons basisonderwijs is altijd in beweging. Om optimaal te ontwikkelen is het een voorwaarde dat een kind zich veilig voelt. Om aan deze voorwaarde te voldoen, zorgen wij op school voor een balans tussen wel- bevinden en begeleiding. Waarbij wij tevens oog hebben voor de ontwikkelingen van onze maatschappij en ons onderwijs durven te vernieuwen. (en te borgen)
“Op de Wending ontwikkelen wij door te spelen, leren en doen. Wij maken onderwijs samen met kind, leerkracht en ouder”
Onze betrokken leerkrachten gaan samen met de kinderen aan de slag in een motiverende, veilige en uitdagende speel- en leeromgeving.
We ondersteunen dit proces door weldoordachte werkvormen. Onze instructies baseren wij op het Expli- ciete Direct Instructie model (EDI). Zowel klassikale lessen als zelfstandig werken, coöperatief en thema- tisch leren nemen belangrijke plaatsen in. Alles voorzien van een heldere structuur.
Onze optimale mix van werk- en leervormen biedt ons volop mogelijkheden. Een brug naar “omgaan met verschillen” is snel gelegd.

 

De betekenis van ons logo
De omgekeerde “I” in ons logo symboliseert – en benadrukt – beweging. Onze dynamiek. Een verantwoord “meebewegen” met ontwikkelingen in onze maatschappij. We zoeken en vinden de optimale ontwikkelingsweg die elk kind kan afleggen.

Dit is onze vertaling van het woord adaptief. Adaptief = leerkracht en leerling maken samen onderwijs. Met onze leerkrachten, als professionals, aan het roer. In goed overleg met ouders, verzorgers en alle andere betrokkenen.
De omgekeerde “I” vertalen we in onze kernwoorden:
dynamisch – inspirerend – samenwerkend – ontdekkend

Vier woorden die onze visie en passie onderbouwen!