Oudercommunicatie

Hoe communiceert u met de school en de school met u?

Parnassys

De leerkracht deelt in voorbereiding op het kind-ouder­gesprek het portfolio en talenten­kaarten van uw kind via het ouder­portaal van ons administratie­systeem ParnasSys.

Hier vindt u de link naar het Ouderportaal Parnassys.

Parro App

Op De Wending communiceert de leerkracht met u via de Parro App. U ontvangt aan het begin van het schooljaar inloggegevens. U vindt hier de digitale schoolkalender en de leerkracht plant hier de kind-oudergesprekken. U ontvangt via de Parro App berichten over de groep, het huiswerk of leuke gebeurtenissen. U kunt hier ook uw voorkeur voor het gebruik van foto’s van uw kind aangeven. Af en toe ontvangt u ook schoolbrede berichten via deze App.

Hier kunt u inloggen op de Parro App:
Parro inlog via computer.

Ziekmeldingen

Wanneer uw kind ziek is, kunt u uw kind vóór schooltijd ziek melden via:

Ziek op school

Mocht uw kind op school ziek worden, dan probeert de leerkracht u te bereiken. Dit gebeurt meestal telefonisch. We vragen u dan om het kind op school op te komen halen. We sturen het kind niet zelfstandig naar huis. Als we geen gehoor krijgen, blijft het kind op school. Als het zodanig ziek is, dat verzorging onmiddellijk nodig lijkt, dan schakelen we medische hulp in. We zorgen dan zelf voor de begeleiding van het kind.

Ouders welkom met vragen