Oudervereniging

Samen met ouders een leuke schooltijd

Hoe de OV van De Wending bijdraagt aan onze school

Wat doet de oudervereniging?

De oudervereniging (OV) van De Wending is actief betrokken bij de school. Het behartigt de belangen van ouders en leerlingen en ondersteunt de school bij activiteiten en evenementen, zoals het organiseren van feesten en uitstapjes.

De belangrijkste doelstellingen zijn:

 • belangen van leerlingen en ouders behartigen;
 • contacten tussen ouders en team bevorderen;
 • participatie en betrokkenheid van ouders op school bevorderen;
 • ouderbijdrage beheren;
 • (mede)organiseren van allerlei activiteiten op school.

Zo is onze OV van actief betrokken bij de invulling van de themadagen op school. De themadagen zijn onder andere de herfst-/winterdag, Sinterklaas, kerst, carnaval, lente-/zomerdag, avondvierdaagse, sportdag, schoolreis en laatste schooldag.

De OV heeft per thema een eigen budget van het schoolgeld van uw kind.

Waaruit bestaat de oudervereniging?

De OV bestaat uit enthousiaste, vrijwillige ouders en teamleden van school. Zij zijn verdeeld over de verschillende themacommissies. Elke themadag heeft een draaiboek waarbij zij ideeën aanvullen of iets nieuws bedenken.

De benoeming van deze leden vindt plaats tijdens de eerste vergadering van het schooljaar.

Elke ouder is automatisch lid van onze oudervereniging.

OV-leden 2021–2022

De OV-leden van schooljaar 2021–2022 zijn:

 • Shelley van Ham (voorzitter)
 • Renate de Groen (penningmeester)
 • Susan Aanraad (secretaris)
 • Claudia van Overveld
 • Heidi Duffy
 • Britt van der Wouden

Vergaderingen

Per jaar vergadert de OV 6x op school en altijd op donderdag. Deze vergaderingen zijn openbaar, dus u bent altijd welkom om aan te schuiven.

Aan het begin van ieder schooljaar is er de Algemene Oudervereniging Vergadering (ALV). Tijdens deze vergadering vindt de benoeming van de nieuwe oudervereniging en de goedkeuring van het jaarverslag plaats.

U bent als toehoorder van harte welkom bij de OV-vergaderingen.

Vergadering bijwonen

De vergaderdata staan vermeld in de jaarkalender en in het bulletin.

Vrijwillige financiële bijdrage

De oudervereniging vraagt aan ouders een vrijwillige financiële bijdrage. Hiervan worden de eerder genoemde activiteiten georganiseerd

Interesse?

Onze OV is regelmatig op zoek naar nieuwe OV-ouders.

Laat het ons vooral weten als u:

 • interesse heeft om ons te helpen;
 • een vergadering wilt bijwonen;
 • een onderwerp wilt bespreken met ons;
 • interesse heeft om bij de OV aan te sluiten.

Dit kan via:
ovdewending@gmail.com

Of spreek iemand van ons aan!