Wat maakt leren bij ons zo leuk?

Op De Wending draait onderwijs om uw kind. We geloven dat elk kind uniek is en daarom verdienen ze onderwijs dat bij hun behoeften past.

Op De Wending maken we samen onderwijs: leerkracht, kind en ouder. Door te leren, te spelen en te doen. Zo leert uw kind veel, zijn ze straks klaar voor de toekomst en hebben ze ook nog een fantastische tijd!

Hoe we dat doen?

Hiervoor kiezen we thematisch onderwijs en voor een goede afwisseling tussen leren, spelen en doen. Zo maken we leren leuk en betekenisvol.

Ieder kind is uniek

De specifieke behoeften van uw kind staat centraal binnen ons onderwijs.

Leren, spelen en het doen

Om de lesstof nog meer eigen te maken, spelen groep 1 tot en met 8 deze na in de speelhoeken.

Stimuleren door zelfregie

Door uw kind zelf verant­woorde­lijk te maken voor het leren, wordt het kind steeds enthousiaster.

Gezonde school

Gezond eten en tussen­­door vol­doende bewegen stimu­­leert het brein van de kinde­­ren de lesstof beter op te nemen.

Onze aanpak in het voordeel van uw kind

De specifieke behoeften van uw kind staan centraal binnen ons onderwijs. Het team kent ieder kind. Met de inzet van diverse beproefde methoden geven we ze zelf de regie over het leren. Zo leren ze taal, lezen, rekenen en meer. Er is een zeer uitgebreide schoolbibliotheek en we bieden cultuuronderwijs met vakleerkrachten voor drama, muziek, filosofie, beeldende vorming. We zetten ons samen met u in om de talenten van uw kind te ontwikkelen en deze voor zichzelf en anderen in kan zetten. Door samen te werken halen de kinderen het beste in zichzelf en in elkaar naar boven.