Onze school

Onderwijsaanpak

Elk kind is uniek en verdient het onderwijs dat bij zijn of haar behoeften past. Dit betekent niet alleen aandacht voor de leervakken, maar ook voor sport, creativiteit, burgerschap en sociale vaardigheden.

Op De Wending werken we en spelen doelgericht, gekoppeld aan het actuele thema. Daar leert uw kind veel van!

Lees meer >>

Spelen en leren in hoeken
Uitdagende lesaanpak

Kernwaarden

Leerkracht, kind en ouder, samen maken we onderwijs. Dit doen we door te leren, te spelen en te doen.

De volgende kernwaarden vormen hierbij de basis:

  • betekenisvol;
  • eigenaarschap;
  • verbinding.

Lees meer >>

Kwaliteit

De afgelopen jaren is op De Wending geïnvesteerd in het borgen en profes­sio­na­liseren van het onderwijs en de organi­satie. Door het team mede-eigenaar­schap te geven voor alle beleids­doelen wordt een breder draag­vlak gecreëerd om onze ambities tot een succes te maken. De kwali­teit zit name­lijk in mensen en daarom kiezen wij ervoor om deze kwali­tei­ten te benut­ten en in te inzet­ten in de zoge­naamde leerteams.

Lees meer >>

Enthousiast samenwerken en leren