Onderwijsaanpak

Spelen en leren in hoeken

Leren, spelen en doen: onderwijs dat kinderen uitdaagt

Op deze pagina leest u hoe wij het onderwijs op De Wending aanpakken. Via de koppelingen in de inhoudsopgave komt u direct bij de betreffende tekst.

Ieder kind in beeld

Elk kind is uniek en verdient het onderwijs dat bij zijn of haar behoeften past. Dit betekent niet alleen aandacht voor de leervakken, maar ook voor sport, creativiteit, burgerschap en sociale vaardigheden.

Op De Wending werken we en spelen doelgericht, gekoppeld aan het actuele thema. Daar leert uw kind veel van!

Instructie volgens het EDI-model

De kinderen krijgen kwalitatief goede instructie volgens het EDI-model. EDI staat voor Expliciete Directe Instructie. Dat betekent dat uw kind de uitleg krijgt die het nodig heeft en op zo’n manier dat deze het beste aansluit.

Het persoonlijke niveau van de kinderen

Ook onze ondersteuning passen wij aan op het persoonlijke niveau van de kinderen. Hiermee dagen we de kinderen uit om zich verder te ontwikkelen.

Zo krijgt uw kind langzaam maar zeker zelf de controle over het leren. Dit geeft zelfvertrouwen en stimuleert uw kind om (nog) meer te leren.

Basis leggen voor de rest van je leven

Onder de enthousiaste begeleiding van de leerkrachten leren de kinderen hun taken te plannen, door te zetten en zichzelf te motiveren. Eigenschappen waar je de rest van je leven iets aan hebt.

Leren, spelen én doen

Op De Wending werken wij met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Dit is een speelse, maar zeer effectieve manier voor de kinderen de wereld om zich heen te ontdekken.

De kinderen krijgen eerst een duidelijke uitleg over het thema. Daarna kunnen ze in verschillende speelhoeken naspelen wat ze zojuist in de klas hebben geleerd. Op De Wending spelen en leren groep 1 tot en met 8 in speelhoeken. Deze worden samen met de kinderen gemaakt. De kinderen denken en beslissen mee hoe deze vorm te geven, zodat de hoeken passen bij hun en het thema.

Spelenderwijs ontdekken de kinderen nieuwe dingen rondom het thema. Tegelijkertijd leren ze nieuwe vaardigheden én hoe ze het beste met elkaar kunnen omgaan.

Over de thema’s

De thema’s worden per jaarkalender gepland en schoolbreed vormgegeven. Naast de vaste seizoensgebonden thema’s zijn er ieder jaar andere thema’s. Samen met kinderen en/of de ouders openen en/of sluiten wij op feestelijke wijze de thema’s af.

Over de kieskast

Ieder lokaal heeft een kieskast. Als aanvulling op de instructie en het leren leren, krijgen kinderen de gelegenheid om met materialen al spelend te leren. De materialen en opdrachten zorgen er op een leuke manier voor dat uw kind nog meer oefenen met onder andere rekenen, taal en lezen.

Leren door te doen

We kennen allemaal de kracht van leren terwijl we iets doen. Voor kinderen is dit niet anders.

Door te bewegen onthouden ze de lesstof beter. Zo leren de kinderen op De Wending.

Via een getallenlijn al springend de klas ingaan. Buiten in een circuit woorden bij de juiste spellingregel leggen. Jumping jacks maken achter hun stoel terwijl ze de tafel van 6 oefenen.

Dat is leren door te doen!

Betekenisvol onderwijs

Als het onderwerp van een opdracht aansluit bij de belevingswereld van het kind en bijdraagt aan de ontwikkeling daarvan, noemen we dat betekenisvol onderwijs. Betekenisvol onderwijs is de basis van het onderwijs op De Wending.

Betekenisvol onderwijs is de basis voor het onderwijs. Dit geven we vorm door te werken in thema’s.

Op De Wending is er veel aandacht voor de ontwikkeling van de persoonlijkheid. Naast de Kanjertraining, filosofie en andere methoden is er ook het programma Breinhelden. Hierbij leren kinderen spelenderwijs de functies van hun brein steeds beter in te zetten.

De functies van ons brein benutten

Nu heeft ons brein verschillende functies. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan het reguleren van emoties, het lang vasthouden van onze gerichte aandacht, het aanpassen aan verschillende situaties en vastberadenheid om doelen te bereiken.

Deze (executieve) functies zorgen dat we activiteiten kunnen omschrijven en plannen en onszelf zo weten te sturen dat we onze doelen bereiken. Ze zijn nodig om te leren, te studeren, te werken en volwassen te worden en bepalend voor wat kinderen kunnen bereiken op school en in het verdere leven.

Dit klinkt allemaal niet eenvoudig, maar dankzij de methode Breinhelden maakt uw kind zich ‘al spelende’ deze vaardigheden eigen. En als kinderen weten hoe ze denken, hoe ze handelen en wie ze zijn, dan kunnen ze de beste versie van zichzelf zijn.

Lessen filosofie

Tijdens de lessen filosofie leren de kinderen elkaar beter te begrijpen. Onderwerpen worden vanuit verschillende kanten bekeken. Dit stimuleert hun kritische en creatieve denkvermogen, waarbij ze niet ‘binnen de lijntjes’ hoeven te denken. Liever niet zelfs, want alle antwoorden die ze geven zijn goed… als ze maar uitleggen waarom.