Nieuws

Ben jij de ouder die we zoeken?

Enthousiast samenwerken en leren

De Oudervereniging is de stem van de ouders binnen OBS De Wending. Vijf keer per jaar komen wij samen om te overleggen over de gang van zaken. Dit zijn openbare bijeenkomsten waarbij iedereen welkom is. Bij onze vergaderingen zijn er altijd leden van de Medezeggenschapsraad (MR) en het docententeam aanwezig. Op die manier is direct overleg mogelijk. In juni  organiseren wij de Algemene Leden Vergadering. Deze avond geven wij inzicht in onze activiteiten en vragen wij alle leden goedkeuring voor de jaarlijkse ouderbijdrage voor het komende schooljaar.

De ouderbijdrage wordt besteed aan activiteiten in en om de school. Zo geven wij invulling aan feestdagen als Sinterklaas, Kerstmis en Carnaval. We organiseren ook de schoolreis, sportdag en avondvierdaagse. 

Momenteel is de oudervereniging op zoek naar een nieuw bestuur denk aan voorzitter, secretaris en penningmeester. Tevens zijn nieuwe teamleden altijd gewenst stuur een mail naar ovdewending@gmail.com