Nieuws

Algemene Leden Vergadering – 12 juni

Algemene Leden Vergadering – woensdag 12 juni

De Oudervereniging (OV) en de Medezeggeschapsraad (MR) organiseren dit jaar op woensdagavond 12 juni de Algemene Leden Vergadering.

Vorig jaar waren we blij verrast door de hoge opkomst van betrokken ouders. Ook dit jaar bespreekt de Oudervereniging haar activiteiten rondom de leukste schooldagen en -vieringen van afgelopen jaar. Ook stellen zij middels een stemming de ouderbijdrage vast voor het komend schooljaar 2024 – 2025.

De Medezeggenschapsraad (MR) vertelt over haar werkzaamheden en de ouderpanels waarin zij relevante thema’s bespreken als nieuwe richtlijnen voor de school.

Onder het genot van een aangeklede zomerborrel belooft het een gezellige avond te worden. We hopen je te zien en het schooljaar gezamenlijk af te sluiten. Aanmelden via Parro.